060/036 36 26

Srpski jezik za 8 razred

Zbirka zadataka 8                                                  Tatjana Šofranac, Eleonora Ostojić, Zora Filipović

 

Biologija za 8 razred

Udžbenik 8 Danica Tusić
Radna sveska 8 Danica Tusić
Kontorlni zadaci 8 Marija Živković

 

Hemija za 8 razred

Udžbenik 8 Miomir Ranđelović, Mirjana Marković
Radna sveska 8                                              Miomir Ranđelović, Mirjana Marković
Kontrolni zadaci 8 Miomir Ranđelović, Mirjana Marković

 

Fizika za 8 razred

Zbirka tadataka 8                                                               Katarina Stevanović, Marija Krneta, R. Tošović

 

Istorija za 8 razred

Udžbenik 8 Mozaik prošlosti                                                  Zoran Pavlović, Jovo Bosnić
Radna sveska 8 Mozaik prošlosti Zoran Pavlović, Jovo Bosnić
Istorija testovi 8 Đurđica Dautović, Milosava Dević, Gordana Marković

 

Geografija za 8 razred

Udžbenik 8       Marko V. Milošević, Jovana Brankov
Pripremni zadaci 8                                                        M. V.Milošević, J. Ćalić, Jelena K.Mažić, A. Milanović, M. Milivojević

 

Likovna i muzička kultura za 8 razred

Udžbenik za likovno 8 Jovan Gligorijević
Udžbenik za muzičko 8                              Miroslava Petrov, Dragana Grujić

 

Informatika i računarstvo za 8 razred

Udžbenik 8 + CD                                  Nikola Klem, Nebojša Lazović

 

Engleski jezik za 8 razred

Udžbenik 8 Step by step + CD                                      Dragana Makević, Blaga Delić, D. Pavlović
Radna sveska 8 Step by step Dragana Makević, Blaga Delić, Dr. Pavlović