060/036 36 26

 

Srpski jezik za 5 razred osnovne škole

Čitanka ' Umetnost reči ' 5                                    Nataša Stanković-Šošo, dr. Boško Suvajdžić
Radna sveska 5 Nataša Stanković-Šošo, dr. Boško Suvajdžić, Jelena Srdić
Gramatika 5 Jelena Srdić

 

Matematika za 5 razred osnovne škole

Udžbenik 5                                                       Petar Ogrizović, Marina Ajzenkol, Dragana Stanojević
Zbirka zadatak 5 Petar Ogrizović,

 

Istorija za 5 razred osnovne škole

Udžbenik 5           dr. Duško Lopandić

 

Muzička kultura za 5 razred osnovne škole

Udžbenik + 3 CD 5                                 Aleksandra Paladin, Dragana Mihajlović-Bokan

 

Geografija za 5 razred osnovne škole

Udžbenik 5                                                   Marko Joksimović, Nataša Birovljev, Svetlana Popović
Radna sveska 5 Marko Joksimović, Nataša Birovljev

 

Biologija za 5 razred osnovne škole

Udžbenik 5                                           dr. Gordana Subakov-Simić, dr, Milan Veljić
Radna sveska 5 dr. Gordana Subakov-Simić, Marina Drndarski

 

Tehničko i informatičko obrazovanje za 5 razred osnovne škole

Udžbenik 5                                              Željko Vasić, dr. Dijana Kurović
Radna sveska 5 Željko Vasić, dr. Dijana Kurović
Zbirka materijala za modeliranje Željko Vasić, Ivan Đisalov, Miroslav Poraškaj

 

Engleski jezik za 5 razred osnovne škole

Udžbenik 5 Englesh Plus 1 Ben Wetz, Dianna Pye
Radna sveska 5 Engles Plus 1 Janet Hardy-Gould